0936 656 929

Giải Chấp Từ Ngân Hàng Cũ Và Cho Vay Mới

      Trong trường hợp này, doanh nghiệp đã vay vốn dài hạn tại các tổ chức tín dụng khác. Tuy nhiên, theo yêu cầu của doanh nghiệp, ngân hàng chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ cho vay tái cấu trúc dưới các hình thức sau:

  • Mua bán nợ; giải chấp ngân hàng cũ và cho vay lại ngân hàng chúng tôi.
  • Cấp lại tín dụng trong trường hợp doanh nghiệp đã trả nợ trước hạn;
  • Cho vay để trả nợ các khoản vay nước ngoài phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.