0936 656 929

Thủ tục hồ sơ cần thiết

    Quy trình: 

 • Cung cấp thông tin
 • Gặp tư vấn trực tiếp
 • Thẩm định
 • Kiểm tra hồ sơ lần cuối
 • Phê duyệt
 • Ký công chứng
 • Giải ngân

     Hồ sơ bao gồm:

 • Chứng minh nhân dân
 • Hộ khẩu
 • Giấy chứng nhận sử dụng đất ” bản vẽ nếu có”
 • Các nguồn thu nhập khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.